Tuesday, 22 March 2011

Rejection 2011#1

Hej!

Antagningsnämnden har nu gjort en första genomgång av ansökningarna till Kungl. Konsthögskolans kandidatprogram i fri konst läsåret 2011/2012.
Du har i dagsläget inte gått vidare till en andra omgång, men ett slutgiltigt besked om antagningen ges först 20 april via e-post och på ditt konto på https://www.kkh.se/kandidat/login.php

No comments:

Post a Comment